Tuyển dụng vị trí Account

Tuyển dụng vị trí Account

ACCOUNT 1/ Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm phát triển mối quan hệ với khách hàng.Hiểu nhu cầu của khách hàng, phối hợp với các phòng ban để đưa ra kịch bản phù hợp.Tìm kiếm, liên kết và thẩm định các đơn vị outsource (Viết kịch bản, Thu âm, dựng phim, quay...
Tuyển dụng vị trí Account

Tuyển dụng vị trí Content creator

CONTENT CREATOR 1/ Mô tả công việc: Chuyển hoá kịch bản, nội dung ra thành hình ảnh phục vụ cho dựng video.Tìm kiếm hoặc vẽ hình mô tả đúng ýTham gia xây dựng ý tưởng hình ảnh và nội dung cho các dự án của công ty.Hỗ trợ ekip sản xuất khi có dự án. 2/ Yêu cầu ứng...
Tuyển dụng vị trí Account

Tuyển dụng vị trí Animator

ANIMATOR: (Số lượng 02) 1/ Mô tả công việc: Dựng video animation theo kịch bản đã chốt.Thực hiện các công việc cần thiết (sync, cắt, effect, text…).Tham gia xây dựng ý tưởng hình ảnh và nội dung cho các dự án của công ty.Hỗ trợ ekip sản xuất khi có dự án. 2/ Yêu...
Tuyển dụng vị trí Account

Tuyển dụng vị trí Editor

1/ Mô tả Công việc Dựng video theo kịch bản đã chốt.Thực hiện các công việc cần thiết (sync, cắt, effect, text…).Tham gia xây dựng ý tưởng hình ảnh và nội dung cho các dự án của công ty.Hỗ trợ ekip sản xuất khi có dự án. 2/ Yêu cầu ứng viên: Bắt buộc thành thạo...