Tuyển dụng vị trí Editor

Tuyển dụng vị trí Editor

1/ Mô tả Công việc Dựng video theo kịch bản đã chốt.Thực hiện các công việc cần thiết (sync, cắt, effect, text…).Tham gia xây dựng ý tưởng hình ảnh và nội dung cho các dự án của công ty.Hỗ trợ ekip sản xuất khi có dự án. 2/ Yêu cầu ứng viên: Bắt buộc thành thạo...