QUY TRÌNH SẢN XUẤT VIDEO CHUYÊN NGHIỆP

TIẾP XÚC & TÌM HIỂU INSIGHT

– Bạn là ai

– Bạn cần gì

– Chúng tôi có thể giúp gì

ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG

– Đề xuất ý tưởng

– Kịch bản chi tiết

– Phương án triển khai

TRIỂN KHAI

– Casting

– Quay phim

– Biên tập

HOÀN THÀNH

– Gửi video bản chính thức

– Hướng dẫn sử dụng

– Hoàn thành dự án

BIẾN Ý TƯỞNG THÀNH SỰ THẬT

Đừng dừng lại ở ý tưởng, hãy hành động cho đến khi bạn thực sự nắm được nó trong tay. Cùng WEMAX tạo nên những giây phút tuyệt đẹp qua những thước phim đẳng cấp.