Tuyển dụng vị trí Content creator

Tuyển dụng vị trí Content creator

CONTENT CREATOR 1/ Mô tả công việc: Chuyển hoá kịch bản, nội dung ra thành hình ảnh phục vụ cho dựng video.Tìm kiếm hoặc vẽ hình mô tả đúng ýTham gia xây dựng ý tưởng hình ảnh và nội dung cho các dự án của công ty.Hỗ trợ ekip sản xuất khi có dự án. 2/ Yêu cầu ứng...
Tuyển dụng vị trí Content creator

Tuyển dụng vị trí Animator

ANIMATOR: (Số lượng 02) 1/ Mô tả công việc: Dựng video animation theo kịch bản đã chốt.Thực hiện các công việc cần thiết (sync, cắt, effect, text…).Tham gia xây dựng ý tưởng hình ảnh và nội dung cho các dự án của công ty.Hỗ trợ ekip sản xuất khi có dự án. 2/ Yêu...