Thẻ: facebook

2019 – Sự Bùng Nổ Của Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội

Nếu bạn đã từng ước mình là một con ruồi trên tường để xem đối thủ của bạn đang làm gì, thì đây là có thể là một trong những góc nhìn bạn nên suy xét tới: Họ đã và đang đầu tư nhiều hơn vào quảng cáo trên mạng xã hội!