Tham gia Wemax Team

Nhân viên thiết kế đồ họa

Bạn đang xem vị trí ứng tuyển đồ họa tại Wemax.vn – Là một trong những trung tâm agency hàng đầu trong việc cung cấp các sản phẩm video quảng cáo, làm thương hiệu công ty. Chúng tôi cần sự nhiệt tình và niềm đam mê đồ họa của bạn.

 • Sáng tạo ý tưởng, concept đồ họa, hình ảnh, màu sắc, bố cục.
 • Chụp ảnh / quay video sự kiện, ảnh sản phẩm, dịch vụ.
 • Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo marketing
 • Thiết kế, quản lý hệ thống nhận dạng thương hiệu của cty
 • Chỉnh sửa ảnh, video sau khi chụp, quay

Chuyên viên sáng tạo

Bạn đang xem vị trí ứng tuyển chuyên viên sáng tạo tại Wemax.vn – Là một trong những trung tâm agency hàng đầu trong việc cung cấp các sản phẩm video quảng cáo, làm thương hiệu công ty. Chúng tôi cần sự nhiệt tình và niềm đam mê sáng tạo của bạn.

 • Xây dựng và sáng tạo nội dung fanpage, website
 • Biên tập các bài viết tin tức liên quan đến sản phẩm 
 • Đề xuất, thực hiện các công việc nhằm tăng chất lượng bài / tin

Quản trị website

Bạn đang xem vị trí ứng tuyển nhân viên quản trị website tại Wemax.vn – Là một trong những trung tâm agency hàng đầu trong việc cung cấp các sản phẩm video quảng cáo, làm thương hiệu công ty. Chúng tôi cần sự nhiệt tình và niềm đam mê trong việc của bạn.

 • Quản trị website.
 • Quản lý máy chủ của website.
 • Backup dữ liệu định kỳ.

Wemax.vn - Video chuyên nghiệp
cho thương hiệu đẳng cấp của bạn