Thẻ: video lan truyền

Viral Là Gì? Cách Tạo Ra Một Viral Hiệu Quả

Viral là một từ lóng của ngành PR – Marketing, được lấy từ từ gốc “virus”.
Đúng vậy, viral trong marketing được hiểu dựa trên định nghĩa lan truyền thông tin. Khi nhà sản xuất đưa ra một thông điệp, viral sẽ giống như cách thức lan truyền của một con virus, mà mục tiêu của virus đó chính là cộng đồng.