Thẻ: video hoạt hình

Nên sử dụng video hoạt hình hay Live Action Video? Ưu điểm & Nhược điểm

Năm 2019, không ai có thể phủ nhận sức mạnh của tiếp thị video (video marketing) – video ở khắp mọi nơi và có khả năng tiếp thị ở mức tốt nhất so với các hình thức marketing khác. Như vậy, thật thiếu sót nếu bạn không đưa video là một phần trong chiến lược tiếp thị của mình.

20 video hoạt hình giới thiệu công ty nước ngoài độc đáo không nên bỏ lỡ

20 video hoạt hình giới thiệu công ty nước ngoài độc đáo không nên bỏ lỡ