Thẻ: live action video

Nên sử dụng video hoạt hình hay Live Action Video? Ưu điểm & Nhược điểm

Năm 2019, không ai có thể phủ nhận sức mạnh của tiếp thị video (video marketing) – video ở khắp mọi nơi và có khả năng tiếp thị ở mức tốt nhất so với các hình thức marketing khác. Như vậy, thật thiếu sót nếu bạn không đưa video là một phần trong chiến lược tiếp thị của mình.