Thẻ: advertising

Phân Biệt Marketing, Branding, PR Và Advertising. Bạn Đã Thực Sự Hiểu Đúng??

Những cụm từ này thường được nhắc đến nhiều trên các phương tiện truyền thông xã hội nhưng để phân biệt thấu đáo thì không hề đơn giản. Marketing, PR, Branding và Advertising là 4 khái niệm hoàn toàn khác nhau nhưng thường bị gộp chung thành 1, không chỉ người dùng mà những doanh nghiệp mới vào thị trường cũng thường hay nhầm lẫn những thuật ngữ này. Hiểu rõ bản chất của của từng thuật ngữ sẽ giúp bạn đưa ra chiến lược tiếp thị tốt nhất cho chiến dịch của mình.