Thẻ: a-z

Mọi điều bạn cần biết về Marketing (phần 1)

Các thương hiệu cần sử dụng video quảng cáo như một chiến lược trong cách làm branding – Chắc chắn đây không còn là thông tin mới với bạn nữa. Điều cần quan tâm bây giờ là tìm hiểu tầm quan trọng của video quảng cáo và cách sử dụng hiệu quả công cụ này trên từng nền tảng nội dung và kênh truyền thông.