Thẻ: 3D

Phim quảng cáo, video quảng cáo 3D là gì? Ưu điểm của video quảng cáo 3D

3D thực ra là tên viết tắt của từ 3 – Dimension (3 chiều). Kỹ thuật 3D mà người ta vẫn sử dụng một cách phổ biến hiện nay thường đi liền với khái niệm “đồ họa 3D” – tức là những hình ảnh được dựng nên một cách sống động như thật với sự trợ giúp của các phần mềm đồ họa vi tính.