Blog chia sẻ kiến thức

Customer equity là gì? Cách xác định customer equity

Customer equity là gì?

Customer Equity được định nghĩa là giá trị mà một khách hàng mang lại cho doanh nghiệp. Giá trị này được đo lường từ khi khách hàng mua hàng lần đầu đến khi kết thúc quá trình mua hàng của khách hàng đó trong tương lai.

Như vậy Customer equity có thể gọi là giá trị khách hàng, một thương hiệu có Customer equity cao, công ty đó có giá trị cao trên thị trường.

Customer Equity phản ánh doanh thu, lợi nhuận mà khách hàng đó mang lại cho công ty trong hiện tại và tương lai. Giá trị này được kéo dài đến khi mối quan hệ công ty với khách hàng kết thúc.

Customer Equity còn được gọi là giá trị vòng đời của khách hàng. Giá trị này được công ty hoàn toàn tính toán được bằng cách đo lường quá trình mua hàng của họ trong quá khứ, ước lượng khối lượng mua hàng từng khách hàng trong tương lai.

Customer equity là gì?
Customer equity là gì?

Xác định customer equity

Để có được giá trị khách hàng hiệu quả, doanh nghiệp cần tính đến các chi tiết như số tiền chi tiêu để có được một khách hàng mua hàng, số tiền cần thiết để giữ chân khách hàng, tính toán được lợi nhuận mà khách hàng mang lại ở hiện tại và trong tương lai.

Ví dụ: trung bình khách hàng có thể mua hàng 10 lần một năm, mỗi lần chi 100k, vì vậy chi tiêu hàng năm của khách hàng trung bình sẽ là 1 củ.

Customer equity là một thước đo khá quan trọng đối với các công ty vì nó là một chỉ số cho thấy doanh nghiệp có giá trị như thế nào trên thị trường và trong tâm trí của khách hàng.

Đây cũng là một số liệu quan trọng và bắt buộc để doanh nghiệp phát triển các chiến lược tiếp thị đúng đắn và hiệu quả để quảng bá sản phẩm của mình và thu hút khách hàng để tạo thêm lợi nhuận.

Từ những tính toán, đo lường giá trị khách hàng, doanh nghiệp sẽ biết được phân khúc khách hàng đem lại giá trị khách hàng lớn nhất, từ đó biết được nên tập trung nguồn lực, tiền bạc vào phân khúc khách hàng nào. Bằng cách đó, tránh được những dự án Marketing vào tệp khách hàng mang lại giá trị thấp, chuyển dần sang dự án marketing có giá trị cao hơn.

Kim chỉ nam cho chiến lược Marketing tổng thể
Kim chỉ nam cho chiến lược Marketing tổng thể

Ý nghĩa của customer equity

1) “Customer equity” là kim chỉ nam cho chiến lược kinh doanh doanh nghiệp. Giá trị khách hàng thực sự quan trọng khi nó quyết định đến chiến dịch Marketing của công ty. Để có một chiến dịch tiếp thị đúng hướng, hãy xem khách hàng nào mang lại giá trị lớn cho công ty của bạn. Điều này được kết luận từ việc tính toán customer equity (tính toán giá trị khách hàng).

2) Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của customer equity là nó có thể được sử dụng để ước tính ROI tiếp thị trong tương lai của bạn hoặc lợi tức tiếp thị trong tương lai của bạn. Điều này là do customer equity (giá trị khách hàng) không thể được đánh giá đúng theo cách hiệu quả trừ khi bạn không chỉ thực sự hiểu loại can thiệp tiếp thị và chiến thuật nào sẽ được yêu cầu để thúc đẩy giá trị trong tương lai.

3) Customer equity là một trong những biện pháp ít được công ty hướng tới trong chiến lược kinh doanh và kỹ thuật đo lường, tuy nhiên, hãy sớm phân tích giá trị khách hàng để có được một lợi thế chiến lược nhất định.

Giá trị khách hàng được tạo thành từ ba thành phần. Cân bằng giá trị, cân bằng thương hiệu và cân bằng mối quan hệ.

Write a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *